Gradska opstina Palilula

  • ОБЈАВЉЕНО 19.06.2018

    КА ИНКЛУЗИВНОЈ ОМЛАДИНСКОЈ ПОЛИТИЦИ

    КА ИНКЛУЗИВНОЈ ОМЛАДИНСКОЈ ПОЛИТИЦИ

    Београдски центар за људска права у сарадњи са три национална савеза – Националном асоцијацијом практичара/-ки омладинског рада, Кровном организацијом младих Србије и Националном асоцијацијом канцеларија за младе уз подршку Министарства омладине и спорта и Мисије ОЕБС-а у Србији организовао је 19.јуна конференцију: „Укључивање Уживо – Ка инклузивној омладинској политици“. Конференција је била прилика за окупљање националних и локалних актера у остваривавњу циљева Националне стратегије за младе, који се тичу активног учешћа и укључивања младих из друштвено осетљивих група. Градску општину Палилула-Канцеларију за младе, представљали су Душан Пујовић, Филип Цветковић и Милан Маринковић.

    Након уводних излагања и дискусије учесника Конференције, организована је радионица „Синергијом до инклузивне омладинске политике“, при чему су учесници подељени у мање групе у оквиру којих су размењивали своје ставове, мишљења и искуства, и сачинили конкретне предлоге политика који су касније подељени на пленуму. Теме су биле: Шта могу да добијем, односно која је корист од међусекторске сарадње у спровођењу инклузивне омладинске политике? Који су изазови у спровођењу инклузивне омладинске политике и како их превазићи? Које су недостајеће компетенције у процесима спровођења инклузивне омладинске политике и како их стећи? Кроз заједничку размену мишљења, млади су дошли до практичних закључака који ће, по оцени организатора скупа, значајно допринети институционалном развоју инклузивне омладине политике.Д.В.