Gradska opstina Palilula

 • ОБЈАВЉЕНО 01.12.2015

  ИНИЦИЈАТИВА – НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР БЕЗ НАДОКНАДЕ

  Градска општина Палилула покренула је иницијативу Влади Републике Србије, коју ће у Скупштини Србије поднети и образложити народна посланица Адриана Анастасов, да се у члану 12, измени део става 8. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, како би се непрофитним организацијама цивилног друштва, омогућило коришћење пословног простора „без надокнаде“.

  Овом Уредбом , која је ступила на снагу 10.06.2015.године и објављена у Службеном гласнику РС бр.48/2015, у ставу 8. поменутог члана прецизирано је да „Хуманитарним организацијама које имају за циљ помоћ оболелој деци и лицима са инвалидитетом и удружењима грађана из области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечије заштите, парламентарним политичким странкама, који пословни простор не користе за стицање прихода, добровољним организацијама које учествују у спасилачким акцијама, може се дати у закуп пословни простор, уз обавезу плаћања закупнине у висини од 20 одсто од процењене тржишне висине закупнине“. Применом одредби ове Уредбе Владе РС закуп пословног простора за удружења и организације вишеструко је повећан.

  Овим поводом Градској општини Палилула обратиле су се удружења и већи број организација цивилног друштва тражећи помоћ, подршку и покретање иницијативе за промену дела Уредбе како би њихов рад био што успешнији. Удружења која су затражила подршку општине Палилула су: „ИНДИГО“ – Група за децу и младе (извршни директор Тамара Симоновић), Одред извиђача „Краљ Петар-Први“, ОИП Школски брод „Јадран“, ОИ „Ђука Динић“, Савез извиђача града Ниша, Нишко удружење студената са хендикепом (НУСХ ), Удружење „из круга“ Ниш за жене ОСИ, Удружење самохраних мајки, Медијска еколошка мрежа „Екополис“.

  Имајући у виду тежак материјални положај и садашњу тешку финансијску ситуацију у којој се налазе хуманитарне организације и удружења грађана из области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечије заштите, висина обрачунатог закупа пословног простора предстваљао би за њих велико оптерећење. Већина удружења и организација финансира се путем донација а трошак закупа пословног простора често се код донатора формулише као неприхватљив трошак.

  По речима Бобана Џуинића, председника Градске општине Палилула, који је потписао ову иницијативу, изменом Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда и применом наведених чланова побољшао би се и олакшао материјални статус удружења и организација а измиривале би се у целости све приспеле комуналне обавезе за пословни простор.(Приредио Д.Видојковић)