Gradska opstina Palilula

 • ОБЈАВЉЕНО 08.06.2018

  ЕКОПОЛИС ФЕСТ СА ВЛАДИМИРОМ МАНИЋЕМ У КЊАЖЕВЦУ

  ЕКОПОЛИС ФЕСТ СА ВЛАДИМИРОМ МАНИЋЕМ У КЊАЖЕВЦУ

  Међународна смотра еколошког и археолошког филма 15.ЕКОПОЛИСфест имала је своју промоцију у сали Дома културе у Књажевцу 7.јуна.2018. Овим поводом приказан је документарно-играни етно филм “ЈОШ САМО ТРЕН”, аутора Владимира Манића о људима Старе планине. Аутор на уметни¬чки начин обрађује једну од горућих тема наше данаш¬њице. То је постепено гашење и нестајање наших села. У центру пажње је Нацко Николов из старопланинског села Иза¬товци, старац који је као деведесетогодиш¬њак, последњи пред¬ставник своје генераци¬је и последњи живи све¬док старих времена и некадашњег живота на планини. Са његовим нестанком, угасило би се и једно раздобље живо¬та планинских горштака, њихова богата кул¬тура и традиција. Одређеном драматуршком вештином Манић успева да дочара ту старчеву не¬престану бор¬бу да продужи свој живот и да, са неверова¬тном виталношћу одржава свој дом као успо¬мену на своју породицу, коју је толико много волео. Одатле и сам наслов филма ,,Још само трен“. Вештом ретроспекцијом у прошлост, кроз при¬чу главног лика, аутор филма нам ус¬пешно доча¬рава та прошла времена, испу¬њена чудеснoм раскошћу живота у приро¬дном пла¬нинском ам¬бијенту.

  О стваралаштву документаристе Владимира Манића, на трибини у Дому културе Књажевац говорили су Драган Видојковић, филмски критичар и уметнички директор ЕКОполис феста и др Владета Радовић, професор на Филозофском факултету у Ниши и председник Савета Смотре. Аутор филма, Владимир Манић представио је свој истраживачки сниматељски рад који траје више од 25.година и углавном је усмерен на простор Старе планине. Бележећи живот људи, богатство флоре и фауне овог подручија, учитељ Манић је сачувао од заборава део наше баштине, традиције и културе. То га данас сврстава у ред значајнијих филмских аутора докумемнтарног филма, истакнуто је на промоцији у Књажевцу. Програм 15.ЕКОПОЛИСфест се одржава у оквиру пројекта „Палилула као духовно, културно и еколошко средиште“ под покровитељством Градске општине Палилула. (С.В)

  КЊАЖЕВАЦинфо: „Др Владета Радовић: Новинари једнако важни као и професори“