Gradska opstina Palilula

 • ОБЈАВЉЕНО 12.09.2018

  ДОПУНА И ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

  ДОПУНА И ИЗМЕНА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

  Петнаеста редовна седница Скупштине Градске општине Палилула, којом је председавала Адриана Анастасов, одржана је 12.септембра у сали Нишког културног центра. Након усвајања записника са 14.редовне седнице Скупштине разматран је утврђени дневни ред. Одборници су после уводног излагања начелниц Управе Марије Брајдић, донели Одлуку о изменама и допунама Одлуке о Управи. Разлог за доношење ове Одлуке о изменама и допунама одлуке о организацији Управе Градске општине, садржан је у неопходности успостављања система у обављању послова из делокруга Управе, који би омогућио већи степен контроле и одговорности, као и ефикасније и економичније обављање послова.

  „Управа Градске општине дужна је да сваком грађанину обезбеди једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и интереса. У поступку пред Управом Градске општине, у коме се решава о правима, обавезама и интересима грађана и правних лица, примењују се одредбе Закона о општем управном поступку, образложила је предлог одлуке начелница општинске Управе Марија Брајдић. Овом изменом одлуке о организацији управе предвиђенa je подела одсека за финансије, имовинско-правне и комуналне послове на два одсека: одсек за финансије и одсек за имовинско-правне и комуналне послове, у којима се обављају различити послови и задаци.

  Овом одлуком није предвиђено постајање Кабинета Председника општине и поштоваће се постојећи број запослених, предвиђен Одлуком о максималном броју запослених. Председник општине Александар Ждрале је истакао да се општинско руководство залаже за ефикаснији рад општинске Управе и већи степен комуникације са грађанима. На петнаестој седници Скупштине донета су Решења о разрешењу и именовању чланoва и заменика чланова Општинске изборне комисије Градске општине Палилула у сталном саставу. (Д.Видојковић)