Gradska opstina Palilula

  • ОБЈАВЉЕНО 07.12.2017

    НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У ТОКУ ЈЕ НАУЧНИ СКУП – „ЧОВЕК И РАДНА СРЕДИНА“

    НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У ТОКУ ЈЕ НАУЧНИ СКУП – „ЧОВЕК И РАДНА СРЕДИНА“

    У оквиру друге пленарне седнице 17.Националног научног скупа “Човек и радна средина” – Управљање комуналним системом и заштита животне средине, који се одржава на Факултету заштите на раду, своје излагање је имао и колега Владан Бараћ из Градске општине Палилула. У оквиру Секције 3. – Ефикасност и менаџмент комуналног система, Бараћ је изложио тему „Економско-еколошки ефекти рада комуналне инспекције“.

    Учесници Научног скупа, по речима проф.др Драгана Спасића, председника Организационог одбора скупа, до 8.децембра разматраће тематске области: Управљање комуналним делатностима, Анализа и процена утицаја комуналног система на квалитет радне и животне средине, Ефикасност и менаџмент комуналног система, Искуства учесника у пружању комуналних услуга и Заштита на раду у теорији и пракси. Овогодишњи научни скуп је отворио председник Градске општине Палилула Александар Ждрале.(Д.В.ЕКОполис)