Gradska opstina Palilula

 • ОБЈАВЉЕНО 31.05.2017

  БЕСПЛАТНО ГРАДИВО ИЗ ШКОЛЕ ЗА ВИШЕ ОД 200 ДЕЦЕ

  БЕСПЛАТНО ГРАДИВО ИЗ ШКОЛЕ ЗА ВИШЕ ОД 200 ДЕЦЕ

  Удружење самохраних мајки Ниш је овог пролећа започело пројекат „Учио- ница за децу самохраних мајки и децу из маргинализованих група“, уз финан- сијку помоћ градске општине Палилула. Председник Палилуле Александар Ждрале је препознао Удружење самохраних мајки Ниш као велики ресурс у активностима који утичу на смањење сиромаштва у граду и финансијки подржао овај пројекат, кроз који ће око 200 деце добити бесплатну помоћ при учењу и савладавању градива у школи.

  „Овај пројекат има за циљ пружање подршке деци школског узраста, деци самохраних мајки и деци из других маргинализованих група, са подручја града Ниша у савладавању градива из српског, математике, хемије, енглеског језика и информатике, као и припремну наставу за упис жељене средње школе“, кажу у Удружењу самохраних мајки Ниш. „Допунски часови би деци из ових категорија требало да омогући поправљање успеха у школи. Недељно се одржава по један час из сваког предмета, по систему „није ми јасно“.

  За групу деце која се спремају за упис у средње школе, односно која полажу малу матуру, организовани су часови из математике, српског и комбинованог теста.

  „Они ће имати наставу, односно припреме два пута недељно, а држаће им се двочас, што сматрамо довољним, обзиром да је ова настава само допуна и надградња знања које деца већ стичу у својим школама“, додају у Удружењу самохраних мајки Ниш. „На овај начин деца добијају правовремену и стручну помоћ, чиме поправљају своје оцене у школи. Пројектом су обухваћена деца узраста од првог до осмог разреда основне школе као и деца од првог до четвртог разреда средње школе“.

  Истраживањем кроз анкете са децом и родитељима, као и непосредним раз- говорима, Удружење самохраних мајки Ниш је закључило да је имплеменрација овакве врсте пројеката неопходност, нарочито за децу из маргинализованих група и децу самохраних мајки.

  „Углавном се ради о веома сиромашним породицама које немају средстава да плате допунске часове за своју децу, у циљу постизања бољег успеха у школи, као основа за бољу и сретнију будућност“, додају у Удружењу самохраних мајки Ниш. „Како су деца из маргинализованих група и деца самохраних мајки, у већини случајева, у васпитању и одрастању упућена само на родитеље односно једног родитеља, углавном мајку, то се код ове деце осећа још већа потреба за пружање додатне помоћи у едукацији“.

  Желећи да превентивно делују на овакве појаве и деци из маргинализованих група и деци самохраних мајки омогуће што бољи успех у школи и боље резултате на квалификационим испитима при упису у средњу школу, али и бољу будућност, у Удружењу самохраних мајки Ниш су се одлучили управо за овај пројекат, који би деци омогућио успешно образовање и њихову инклузију у даље животне и друштвене токове.