Gradska opstina Palilula

 • ОБЈАВЉЕНО 22.05.2017

  22. МАЈ ДАН ЗАШТИТЕ БИОДИВЕРЗИТЕТА

  22. МАЈ ДАН ЗАШТИТЕ БИОДИВЕРЗИТЕТА

  Генерална скупштина Уједињених нација прогласила је 22. мај за Дан заштите биодиверзитета у циљу подизања свести грађана и повећања разумевања значаја његовог очувања и одрживог коришћења.

  Биодиверзитет како у прошлости тако и данас је под великим притиском различитих фактора угрожавања. Многе биолошке врсте су угрожене у већем или мањем степену, на прагу су нестајања или су чак неке и заувек изгубљене.

  Усвајањем Конвенције о биолошкој разноврсности, на самиту УН о заштити животне средине и одрживом развоју (Рио де Жанеиро, 1992. године), остварен је општи консензус да је биодиверзитет, који нам обезбеђује не само материјална богатства, већ и духовно здравље, темељ здраве животне средине и одрживог развоја. Такође је договорено да заштита и одрживо коришћење биодиверзитета треба да буде брига целог човечанства на глобалном, регионалном и локалном нивоу, нарочито у борби против сиромаштва.

  Територија Србије припада једном од најзначајнијих центара биодиверзитета у Европи, са бројним специфичним екосистемима у оквиру којих је заступљена флора и фауна са великим бројем врста од међународног значаја. Србија поседује богат генофонд дивљих и гајених биљних и животињских врста и варијетета, који представљају незаменљиве ресурсе за развој многих привредних грана, као што су пре свега: пољопривреда, шумарство, рибарство, туризам и друго.ЕКОполис , Д.В.