Gradska opstina Palilula

 • Насловна >> Родна равноправност

  Родна Равноправност

  На основу члана 30 Статута Градске општине Палилула и члана 114 Пословника Скупштине Градске општине Палилула, Скупштина Градске општине Палилула, на седници одржаној дана 14.09.2017. године, донела је одлуку о усвајању Стратегије за унапређење родне равноправности Градске општине Палилула – Ниш са акционим планом 2017-2021. године

  Пројекти реализовани у 2019. Години
  Доступност здравствених услуга намењених женама, са акцентом на жене из сеоских средина и жене са тешкоћама у кретању
  Подршка самохраним родитељима
  Едукација на тему насиља у породици/партнерском односу школске деце и младих
  Пружање помоћи женама за лакше самозапошљавање и запошљавање кроз едукацију у области предузетништва
  Промоција успешних ученица из основних и средњих школа – САД ЈЕ ЧАС ЗА НАС
  Промоција успешних аматерских спортисткиња
  Промоција успешних уметница и ствараоца у области културе
  Пројекти реализовани у 2018. Години
  Доступност здравствених услуга намењених женама са акцентом на жене из сеоских средина
  Подршка самохраним родитељима
  Насиље у породици/партнерском односу – угрожавање интегритета личности
  Пружање помоћи женама за лакше самозапошљавање и запошљавање кроз едукацију у области предузетништва