Gradska opstina Palilula

 • Насловна >> Промоција успешних уметница и ствараоца у области културе

  Пројекат: Промоција успешних уметница и ствараоца у области културе

  Циљ: Подстицај и промовисање културног и уметничког стваралаштва

  Опис: Одржавање изложби, концерата, песничких вечери и других културних дешавања, чији ће главни актери бити жене уметнице и културни ствараоци у сарадњи са НКЦ, Нишким симфонијским оркестром, Народним позориштем, Уметничком школом и Факултетом уметности из Ниша.

  Извори финансирања: ГО Палилула, ресурси укључених институција

  Индикатори: број одржаних, изложби, концерата, песничких вечери и других културних дешавања

  Директни корисници пројекта: уметнице и уметници са територије ГО Палилула, НКЦ

  Носиоци активности: ГО Палилула, НКЦ, Нишки симфонијски оркестар, Народно позориште, Уметничка школа, Факултет уметности из Ниша