Gradska opstina Palilula

 • Насловна >> Промоција успешних аматерских спортисткиња

  Пројекат: Промоција успешних аматерских спортисткиња

  Циљ: Подстицај бављења аматерским спортом код жена

  Опис: Прикупљање података о најуспешнијим аматерским спортисткињама са територије ГО Палилула и избор 5 најуспешнијих, набавка спортских реквизита и опреме (награда за најуспешније), организовање промотивног скупа на коме ће бити додељене награде најуспешнијим спортискињама.

  Извори финансирања: ГО Палилула, ресурси укључених институција

  Индикатори: организован промотивни скуп, додељене награде најуспешнијим спортискињама (5), број присутних на промотивном скупу

  Директни корисници пројекта: спортски клубови, спортисткиње и спортисти

  Носиоци активности: ГО Палилула, спортски клубови