Gradska opstina Palilula

 • Насловна >> Пружање помоћи женама за лакше самозапошљавање и запошљавање кроз едукацију у области предузетништва

  Пројекат: Пружање помоћи женама за лакше самозапошљавање и запошљавање кроз едукацију у области предузетништва

  Циљ: Економско оснаживање и осамостаљивање жена

  Опис: Одржавање семинара намењених женама из области предузетништва и израде бизнис планова

  Извори финансирања: ГО Палилула, ресурси укључених институција

  Индикатори: број полазница семинара

  Директни корисници пројекта: жене са територије ГО Палилула које су заинтересоване за сопствено усавршавање у области предузетништва

  Носиоци активности: ГО Палилула, НСЗ, Регионална привредна комора, ОЕЦД