Gradska opstina Palilula

 • Насловна >> Подршка самохраним родитељима

  Пројекат: Подршка самохраним родитељима

  Циљ: Пружање помоћи самохраним родитељима са школском децом

  Опис: Обезбеђивање бесплатног школског прибора за децу школског узраста из породица самохраних родитеља који су материјално угрожени. Школски прибор би садржао свеске, блокове, бојице и ранац. Центар за социјални рад би обезбедио списак материјално угрожених самохраних родитеља са школском децом

  Извори финансирања: ГО Палилула, потенцијални донатори

  Индикатори: Број школске деце из породица самохраних родитеља којима је обезбеђен школски прибор

  Директни корисници пројекта: Породице самохраних родитеља које су материјално угрожене

  Носиоци активности: ГО Палилула, Центар за социјални рад, школе, Удружења самохраних родитеља, школе