Gradska opstina Palilula

 • Насловна >> Насиље у породици/партнерском односу – угрожавање интегритета личности

  Пројекат: Насиље у породици/партнерском односу – угрожавање интегритета личности

  Циљ: Подизање нивоа свести градског и сеоског становништва о насиљу у породици/партнерском односу

  Опис: Одржавање едукација на тему насиља у породици/партнерском односу у градским и сеоским срединама. Планирају се две едукације, једна у руралном и једна у урбаном делу општине

  Извори финансирања: ГО Палилула, ресурси укључених институција

  Индикатори: број одржаних едукација, број учесника едукација, број обрађених тема

  Директни корисници пројекта: градско и сеоско становништво ГО Палилула, ОЕЦД

  Носиоци активности: ГО Палилула, Центар за социјални рад, Сигурна кућа, Полицијска управа Ниш, здравствене установе