Gradska opstina Palilula

 • Насловна >> Доступност здравствених услуга намењених женама са акцентом на жене из сеоских средина

  Пројекат: Доступност здравствених услуга намењених женама са акцентом на жене из сеоских средина

  Циљ: Унапређење здравстве заштите жена

  Опис: У сарадњи са Домом здравља Ниш, организовање здравствених прегледа Орагнизовање у унапред резервисаним терминима за жене из сеоских средина и жене са тешкоћама у кретању. Активности би се састојале у томе да се обезбеђеним превозом жене из руралних средина одвезу на превентивне здравствене прегледе у тачно предвиђеним терминима, као и информисање путем медијске кампање и поделе промотивних материјала о значају оваквих прегледа.

  Извори финансирања: ГО Палилула, ресурси здравствених установа и других укључених институција

  Индикатори: број обављених здравствених прегледа

  Директни корисници пројекта: жене из сеоских средина, жене са тешкоћама у кретању

  Носиоци активности: Дом здравља Ниш, ГО Палилула