Gradska opstina Palilula

 • Насловна >> Едукација на тему насиља

  Пројекат: Едукација на тему насиља у породици/партнерском односу школске деце и младих

  Циљ: Подизање нивоа свести деце и младих школског узраста о насиљу у породици/партнерском односу

  Опис: Одржавање јавне трибине на тему насиља у породици/партнерском односу за децу и младе школског узраста. Једна трибина у НКЦ-у, а друга у једној од школских сала неке од школа у сеоском подручју. Осим младих, трибини ће присуствовати и представници Центра за социјални рад „Свети Сава“, МУП-а, Сигурне куће, ђачких парламента, стручне службе школа …

  Извори финансирања: ГО Палилула, ресурси укључених институција

  Индикатори: број одржаних едукација, број учесника едукација, број обрађених тема

  Директни корисници пројекта: основне и средње школе са територије ГО Палилула, деца и млади школског узраста, ОЕЦД

  Носиоци активности: ГО Палилула, Центар за социјални рад, Сигурна кућа, Полицијска управа Ниш, основне и средње школе са територије ГО Палилула …