Gradska opstina Palilula

 • Насловна >> Доступност здравствених услуга

  Пројекат: Доступност здравствених услуга намењених женама, са акцентом на жене из сеоских средина и жене са тешкоћама у кретању

  Циљ: Унапређење здравствене заштите жена

  Опис: У сарадњи са Домом здравља Ниш, организовање специјалистичких здравствених прегледа за 40 жена у унапред резервисаним терминима, са акцентом на жене из сеоских средина и жене са тешкоћама у кретању. Активности би се састојале у организацији превентивних специјалистичких прегледа за 40 жена (у 2 термина по 20) у сарадњи са Домом здравља Ниш, информисању жена о врсти и термину прегледа, као и о значају оваквих прегледа путем медијске кампање и поделе промотивних материјала и превозу жена са тешкоћама у кретању од места становања до места прегледа.

  Извори финансирања: ГО Палилула, ресурси здравствених установа и других укључених институција

  Индикатори: број обављених здравствених прегледа

  Директни корисници пројекта: особе женског пола са територије ГО Палилуча, жене из сеоских средина, жене са тешкоћама у кретању

  Носиоци активности: Дом здравља Ниш, ГО Палилула