Gradska opstina Palilula

  • ОБЈАВЉЕНО 15.03.2017

    СУСРЕТ СА СТАНОВНИЦИМА ЛАЛИНЦА

    СУСРЕТ СА СТАНОВНИЦИМА ЛАЛИНЦА

    У организацији савета грађана села Лалинац организован је разговор становника овог села са градоначелником Града Ниша Дарком Булатовићем и председником Градске општине Палилула Александром Ждралетом. Оцењене су протекле активности града и општине Палилула на побољшању квалитета живота становника у овом селу као и указано је на приоритете даљих инфраструктурних радова. У разговору је учествовао и заменик председника општине Палилула Никола Божић. Лалинац је једно од највечих насељених места у Градској општини Палилула у којем живи више од 1800 становника. Помиње се у турским пописима још у четрнаестом веку. Положај у плодној равници Јужне Мораве и близина Ниша подстицао је његов пољопривредни и то ратарски и повртарски развој. Лалинац је у последњој деценији постао привлачан за придошлице из удаљенијих и сиромашнијих села, тако да његов укупан број домаћинстава и становника расте, нарочито број домаћинстава а самим тим и потребе одгаварајућег урбанистичког уређења.