Gradska opstina Palilula

  • ОБЈАВЉЕНО 08.12.2022

    „ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОСЛОВНИ БОНТОН“

    „ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОСЛОВНИ БОНТОН“

    Начелница Управе Градске општине Палилула – Ниш, у складу са Законом о запосленима и прибављеном мишљењу Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе, донела је Посебни програм стручног усавршавања у Управи Градске општине Палилула – Ниш за 2022. годину под називом „Вештине комуникације и пословни бонтон“. Спровођење планиране обуке-вебинара обављено је у четвртак 8.децембра у кабинтету председника општине за запослене Управе и шефове одсека. Предавач, Ивана Јоцић Веселић, упознала је полазнике обуке са: Историјом пословног бонтона ; Вербалном и невербалном пословном комуникацијом–протоколом; Пословним манирима-пословним понашањем; Кодексом и саветима око пословног изгледа и облачења; Конфликтима на послу – врсте и начини решавања.(Д.В)